Instroom, doorstroom en uitstroom

Mundo Personeel & Organisatie biedt advies en praktische ondersteuning bij alle zaken die te maken hebben met instroom, doorstroom en uitstroom van personeel. De volgende onderwerpen komen regelmatig terug in de dienstverlening;

 • Ontwikkelen en implementeren van P&O instrumenten, bijvoorbeeld functioneren/beoordelen, ziekteverzuimbeleid, beloning/arbeidsvoorwaarden en opleidingsbeleid/ontwikkelingstrajecten
 • Werving en selectie van nieuwe medewerkers
 • Casemanagement bij langdurig ziekteverzuim
 • Begeleiden van reorganisaties en ontslagprocedures
 • Vraagbaak voor ondernemer en leidinggevenden
 • Opstellen van een (jaar)plan met concrete doelstellingen
 • Inrichten en beheren van de personeelsadministratie
 • Actualiseren van arbeidsvoorwaardelijke regelingen en arbeidsovereenkomsten
 • Opzetten van een personeelshandboek
 • Flexibel inzetbaar
 • Personeelszaken goed en structureel geregeld
 • Toegevoegde waarde voor jouw onderneming
 • Actuele kennis van wet en regelgeving