Interim

Een onderneming kan behoefte hebben aan tijdelijke ondersteuning. In geval van vervanging bij langdurige ziekte, zwangerschapsverlof, extra ondersteuning bij projecten of extra drukte op de eigen P&O afdeling kan een beroep gedaan worden op Mundo Personeel & Organisatie.
  • Flexibel inzetbaar
  • Personeelszaken goed en structureel geregeld
  • Toegevoegde waarde voor jouw onderneming
  • Actuele kennis van wet en regelgeving