Voor midden en kleinbedrijf

Als ondernemer is het lastig om goed op de hoogte te blijven van alle regelingen die betrekking hebben op onder andere arbeidsongeschiktheid, arbeidsrecht en arbeidsvoorwaarden. Zowel de wetgeving als collectieve arbeidsovereenkomsten wijzigen voortdurend. Daarnaast zijn organisaties continu onderhevig aan veranderingen. Dit heeft vaak direct gevolgen voor de medewerkers en het is daarom van belang deze veranderingen op een efficiënte manier aan te pakken en te begeleiden. Gemotiveerde en optimaal inzetbare medewerkers vormen immers de spil van de organisatie.

Kleinere ondernemingen hebben vaak geen P&O functionaris in dienst.
Mundo Personeel & Organisatie maakt het mogelijk om naar behoefte gebruik te maken van advies of praktische ondersteuning op P&O gebied. Dienstverlening op maat; op locatie of via telefonisch contact.

  • Flexibel inzetbaar
  • Personeelszaken goed en structureel geregeld
  • Toegevoegde waarde voor jouw onderneming
  • Actuele kennis van wet en regelgeving